San Giorgio S.E.I.N. logo

Ammeter 150/5A AC x AT amperometro 12 volt | voltmetro e amperometro analogico San Giorgio S.E.I.N.

Ammeter 150/5A AC x AT

Ammeter 150/5A AC x AT

0-150 A/5A AC x AT
R55
72 x 63 mm
Ø 52 mm


Image Code Item
Ammeter white dial SST11788 Ammeter white dial
Ammeter black dial SST11788/N Ammeter black dial