San Giorgio S.E.I.N. logo

Ammeter 50/5A AC x AT amperometro analogico funzionamento | amperometro 50a San Giorgio S.E.I.N.

Ammeter 50/5A AC x AT

Ammeter 50/5A AC x AT

50/5A AC x AT
R55
72 x 63 mm
Ø 52 mm


Image Code Item
Ammeter white dial SST11877 Ammeter white dial
Ammeter black dial SST11877/N Ammeter black dial