San Giorgio S.E.I.N. logo

Pyrometer 0-800 °C Input 0-5 V pirometro temperatura | San Giorgio S.E.I.N.

Pyrometer 0-800 °C Input 0-5 V

Pyrometer 0-800 °C Input 0-5 V

0-800 °C
9/32 VDC
Ø 52 mm
<100mA max.
Red
0.5 %
2 x RJ45
IP67 (on the front)
-20°C + 70°C


Image Code Item
TGS12906/K Pyrometer - Thermocouple K input
TGS12906/J Pyrometer - Thermocouple J input